PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Mgr.Aneta Valkai Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Bernadett Csicsay Modernizácia vzdelávania na SŠ s porporou IKT 35 101
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Mgr. Annamária Bereck Ľudské práva v edukačnom procese 11 64
Tvorba didaktických testov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch s VJM 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Mgr. Marta Csehová Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 106
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Henrietta Cződör Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
PaedDr. Péter Egri Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 31
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Rigorózna skúška v št.odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácií chémia 0
Mgr. József Földes Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 147
Základná obsulha počítača 8
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Školská integrácia 10
Umenie a kultúra vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Finančná gramotnosť 14
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Magdaléna Karácsony Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 124
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Základná obsulha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor pre pokročilých 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Mgr. Attila Mancal Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Mgr. Mária Nagyová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 67
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Rodová rovnosť - Rodovo citlivá pedagogika 8
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese, 15kr., 17.6.2014-16.6.2021, aktualizačné 15
Mgr. Zsolt Patassy Školská integrácia 10 148
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Textový editor pre pokročilých 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Základná obsulha počítača 8
Mgr. Judit Pintér Úloha školskej telesnej výchovy pri usmerňovaní agresívnych prejavov žiakov 6 143
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch s VJM 12
Projektové vyučovanie 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Dig. technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Individuálny a skupinový vývoj detí s poruchou správania a integrácie prestredníctvom praktických aktivít zážitkovej pedagogiky 6
Odborne korektné a stimuluj=uce hodnotenie v rámci hodiny telesnej výchovy 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Pintes Použutie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Agata Soóky Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 76
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese, 15kr., 17.6.2014-16.6.2021, aktualizačné 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Mgr. Mária Szabó Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 51
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Linda Várkonyiová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 70
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 0
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese 15
Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 0


© aScAgenda 2023.0.1409 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.05.2023
  • Kontakty

   • Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium
   • 421908201989 031-59129-00 - központ - sekretariát -11 - porta - vrátnica -12 - könyvelési részleg - úsek účtovníctva -17 - igazgatóhelyettes - zástupca riaditeľa -26 - személyzeti részleg - mzdové oddelenie -29 - gazdasági felelős - ekonómka -77 - igazgató - riaditeľ 031-552-2586 - iskolakonyha
   • Nám. sv. Štefana 1190/4 Dunajská Streda 92936 Slovakia
   • https://www.facebook.com/vamberygimi
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje