PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Mgr.Aneta Valkai Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Bernadett Csicsay Modernizácia vzdelávania na SŠ s porporou IKT 35 101
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Mgr. Annamária Bereck Ľudské práva v edukačnom procese 11 64
Tvorba didaktických testov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch s VJM 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Mgr. Marta Csehová Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 106
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Henrietta Cződör Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
PaedDr. Péter Egri Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 31
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Rigorózna skúška v št.odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácií chémia 0
Mgr. József Földes Textový editor Word pre začiatočníkov 7 147
Základná obsulha počítača 8
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Školská integrácia 10
Umenie a kultúra vo vyučovacom procese na gymnáziu 10
Finančná gramotnosť 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Magdaléna Karácsony Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15 124
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor pre pokročilých 7
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Základná obsulha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Mgr. Attila Mancal Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese, 15kr., 24.6.2016-23.6.2023, inovačné 15
Mgr. Mária Nagyová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 67
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese, 15kr., 17.6.2014-16.6.2021, aktualizačné 15
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese 15
Rodová rovnosť - Rodovo citlivá pedagogika 8
Mgr. Zsolt Patassy Digitalizácia učebných materiálov 15 148
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Textový editor pre pokročilých 7
Školská integrácia 10
Tabuľkový editor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsulha počítača 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Judit Pintér Úloha školskej telesnej výchovy pri usmerňovaní agresívnych prejavov žiakov 6 143
Tvorba didaktických testov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch s VJM 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Projektové vyučovanie 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Dig. technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Individuálny a skupinový vývoj detí s poruchou správania a integrácie prestredníctvom praktických aktivít zážitkovej pedagogiky 6
Odborne korektné a stimuluj=uce hodnotenie v rámci hodiny telesnej výchovy 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Pintes Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Použutie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Agata Soóky Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 76
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese, 15kr., 17.6.2014-16.6.2021, aktualizačné 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiam 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Mária Szabó Microsoft Office 2007 v edukačnom procese, 10kr., 28.4.2011-27.4.2018, aktualizačné 10 51
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2022.0.1294 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2021
  • Kontakty

   • Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium
   • vamberygimnazium@gmail.com
   • 421908201989 031-59129-00 - központ - sekretariát -11 - porta - vrátnica -12 - könyvelési részleg - úsek účtovníctva -17 - igazgatóhelyettes - zástupca riaditeľa -26 - személyzeti részleg - mzdové oddelenie -29 - gazdasági felelős - ekonómka -77 - igazgató - riaditeľ 031-552-2586 - iskolakonyha
   • Nám. sv. Štefana 1190/4 Dunajská Streda 92936
   • https://www.facebook.com/vamberygimi
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje