• Az iskola oktatási programja

    • 1.és 2. évfolyam  

      

     Skratka Predmet 1 2 3 4 Spolu Poznámka
     SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra 3 3 4 5 15  
     MJL Maďarský jazyk a literatúra 3 3 3 5 14  
     ANJ Anglický jazyk 3 3 4 5 15  
     NEJ Nemecký jazyk 2 2 3 3 10  
     FYZ Fyzika 2 2 2 0 6  
     CHE Chémia 2 2 2 0 6  
     BIO Biológia 2 2 3 0 7  
     OBN Občianska náuka 0 1 1 0 2  
     GEG Geografia 2 1 1 0 4  
     DEJ Dejepis 2 2 2 0 6  
       Etická výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
       Náboženská výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
     INF Informatika 2 2 0 0 4  
     MAT Matematika 4 4 4 0 12  
     UKL Umenie a kultúra 0 1 0 1 2  
     TEV Telesná výchova 2 2 2 2 8  
       Chémia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Biológia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Dejepis 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Geografia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Matematika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Informatika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Španielsky jazyk 2 2 0 0 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z chémie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z biológie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cičenia z matematiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z informatiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Konverzácia v slovenskom jazyku 0 1 0 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Konverzácia v anglickom jazyku 0 1 0 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z biológie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z chémie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z dejepisu 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z geografie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z matematiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z informatiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
         37 39 47 52 175  
      
     3. évfolyam
      
     Skratka Predmet 1 2 3 4 Spolu Poznámka
     SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra 4 3 3 4 14  
     MJL Maďarský jazyk a literatúra 3 3 3 5 14  
     ANJ Anglický jazyk 4 3 3 4 14  
     NEJ Nemecký jazyk 2 2 3 3 10  
     FYZ Fyzika 2 2 2 0 6  
     CHE Chémia 2 2 2 0 6  
     BIO Biológia 2 2 3 0 7  
     GEG Geografia 1 2 1 0 4  
     DEJ Dejepis 2 2 2 0 6  
     OBN Občianska náuka 0 1 1 0 2  
       Etická výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
       Náboženská výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
     INF Informatika 2 2 0 0 4  
     MAT Matematika 4 4 4 0 12  
     UKL Umenie a kultúra 0 1 1 0 2  
     TSV Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8  
       Konverzácia v slovenskom jazyku 0 1 1 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Chémia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Biológia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Dejepis 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Geografia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Matematika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Informatika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Španielsky jazyk 2 2 0 0 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z chémie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z biológie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z matematiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z informatiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Konverzácia v anglickom jazyku 0 0 1 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z biológie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z chémie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z dejepisu 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z geografie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z matematiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z informatiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
         38 38 46 52 174  
      
     4.évfolyam
      
      
     Skratka Predmet 1 2 3 4 Spolu Poznámka
     SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra 4 4 3 5 16  
     MJL Maďarský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13  
     ANJ Anglický jazyk 4 3 3 5 15  
     NEJ Nemecký jazyk 2 2 3 3 10  
     FYZ Fyzika 2 2 2 0 6  
     CHE Chémia 2 2 2 0 6  
     BIO Biológia 2 2 3 0 7  
     DEJ Dejepis 2 2 2 0 6  
     GEG Geografia 1 2 1 0 4  
     OBN Občianska náuka 1 1 0 0 2  
       Etická výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
       Náboženská výchova 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty
     MAT Matematika 4 4 4 0 12  
     INF Informatika 2 2 0 0 4  
     UKL Umenie a kultúra 0 1 0 1 2  
     TSV Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8  
       Konverzácia v slovenskom jazyku 0 0 1 0 1 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Chémia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Biológia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Dejepis 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Geografia 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Matematika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Informatika 0 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Španielsky jazyk 2 2 0 0 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z chémie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z biológie 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z matematiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Cvičenia z informatiky 1 1 0 0 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Konverzácia v nemeckom jazyku 0 0 0 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Konverzácia v anglickom jazyku 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z biológie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z chémie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z dejepisu 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z geografie 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z matematiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
       Seminár z informatiky 0 0 2 2 4 Predmet zo vzd. oblasti: Voliteľné predmety
         38 39 45 54 176  
  • Kontakty

   • Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium
   • 421908201989 031-59129-00 - központ - sekretariát -11 - porta - vrátnica -12 - könyvelési részleg - úsek účtovníctva -17 - igazgatóhelyettes - zástupca riaditeľa -26 - személyzeti részleg - mzdové oddelenie -29 - gazdasági felelős - ekonómka -77 - igazgató - riaditeľ 031-552-2586 - iskolakonyha
   • Nám. sv. Štefana 1190/4 Dunajská Streda 92936 Slovakia
   • https://www.facebook.com/vamberygimi
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje