• Az iskoláról - O škole

    •  

     Iskolánk múltja

      

      

          A középiskolai oktatás Dunaszerdahelyen nem tekint vissza nagy múltra. 1938- ban, a visszacsatolás után alakult meg a város első nyolcosztályos klasszikus jellegű gimnáziuma. Ez volt a Csallóköz egyetlen ilyen típusú iskolája. 1938. december 9-én kezdődött meg a tanítás a Temető soron levő új r.kat. népiskola épületében. Ekkor az iskola a Dunaszerdahelyi M. Kir. Áll. Gimnáziumi Tanfolyam elnevezést viselte, I-VII osztállyal rendelkezett. Az intézet első lépéseit. Dr. Bessenyei Lajos főigazgató támogatta. 1940. április 4-én az intézet a következő hivatalos elnevezést kapta: Érsekújvári Mk. Kir. Áll. Pázmány Péter Gimnázium Önálló hatáskörű Dunaszerdahelyi Gimnáziumi Tagozat. Az intézet már a tanév végén rendes érettségi vizsgát tartott. Ebben a tanévben az intézetnek 368 tanulója volt és kilenc osztálya. Az igazgatói teendőket Dr. Szeliánszky Ferenc látta el.

      

          A gimnáziumban 1944. oltóber 31- én megszakadt a tanítás, mert az épületben katonai kórházat létesítettek, amely csak a háború után szűnt meg. 1945-1948 között nem volt magyar nyelvű oktatás  Csehszlovákiában. 1951. szeptember 1-jén kezdte meg a munkáját a Dunaszerdahelyi Magyar Gimnázium első osztálya az evangélikus templommal szemben, a Major utca sarkán lévő egyemeletes magánházban mint a szlovák gimnázium párhuzamos osztálya. Juraj Huckel irányította az iskola munkáját. A magyar gimnáziumban kinevezett első tanerő Ozorai Ferenc volt.  Nem sokkal később az iskola szolgálatába lépett: Czapulics János, Hartmann  József, Hasák Vilmos, Dr. Simich Erzsébet, Tarcsi Júlia és Tölgyessy Lajos karnagy.

      

          Minden évben egy-egy osztállyal bővült az iskolánk. A magyar osztályokban a létszám mindig harmincon felül volt. Nagy nehézségekbe ütközött a tanítás, mert nem voltak magyar tankönyvek, sem megfelelő segédeszközök. 1953 szeptemberében iskolánk hivatalosan a  Magyar Tannyelvű Tizenegyéves Közéoiskola nevet kapta. Ekkor iskolánk új épületbe, a Május 1. téren levő volt római katolikus iskolába költözött. Az iskolának  három tagozata volt, tanulóinak létszáma 1954 júniusában elérte a 685-öt. Ez év májusában érettségiztek az iskola első növendékei, összesen  harmincan.  Az iskola  igazgatója  Dr. Hostock István volt, majd Matušek Rudolf, illetőleg 1953. november 1-jétől Lukovics Izabella, 1954. január 20 - tól Ozorai Ferenc, őt pedig Varga Lajos követte.

      

          Új épületben – a Május 1. téren felépült korszerű iskolában – kezdődött az 1958/59- es tanév .  Az iskola 11 tantermet kapott a második emeleten. A tanítás továbbra is két váltásban történt, mert 22 osztálya volt az iskolának. 1961. január elsejével az eddigi 14 éves középiskola alapfokú kilencéves iskolává és általános műveltséget nyújtó középiskolává alakult át.

          1960 szeptemberében Somogyi Vince lett az igazgató, helyettese pedig Horváth Tibor. Esti tagozata az 1959/60-as tanévtől létezik iskolánknak. 1966-ban lerövidült az iskola hivatalos elnevezése, és általános középiskolaként működött  1969/70-es tanévig. Ekkor visszatértünk ismét a régi névhez, a gimnáziumhoz.

          1973 februárjától Horváth Tibor irányította az iskolát, helyettese Olgyay Ede mérnök volt. Ők álltak az iskola élén 1991. június 30-ig.

           1969 óta kísérleti oktatás volt iskolánkban magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és irodalomból.Ezt a munkát Vörös Verkonika és Hölgye István végezték.

          1989-es rendszerváltás idején Szolgai Miklós került az iskola élére, helyettese Cseh Mária volt.  Szolgai Miklós az iskolát 1995. június 30- ig irányította. Őt Cseh Mária követte, aki 1995. június 30-tól irányította a gimnáziumot, helyettesei Dr. Bíró Gizella és Gálffy Éva volt.

          1995. szeprtember  1-jén nyílt meg a nyolcosztályos gimnázium első osztálya 34 tanulóval.

          Jelentős nap volt az iskola életében  1997. december 18-a, amikor Cseh Mária, az iskola igazgatónője átvette Budapesten az Országházban a Magyar Köztársaság miniszterelnökétől a Kisebbségekért Díjat.

          2004. július 1-jétől Dr. Zirig Ferenc lett a gimnázium igazgatója, helyettesei Cseh Mária, Kálmán Miklós és Szolgai Miklós voltak,helyüket később Dr. Salma Erzsébet és Valkai Anett vette át. 2003-ban sikeres érettségi vizsgát tettek a nyolcosztályos gimnázium első diákjai.

         A 2005/2006-os tanévnek van egy jelentős eseménye: a szlovák gimnázium új épületbe költözött, így a magyar gimnáziumnak több évtized után ismét lett önálló épülete.

          2006 tavaszán ünnepelte a gimnázium jelenlegi formában való fennállásának 55. évfordulóját. Az ünnepségre ellátogatott az oktatásügyi miniszter, a parlament elnöke és az államfő helyettese is. Az év nyarán nyugdíjba vonult Cseh Mária.

      

          2019. július 1-jétől a Vámbéry Ármin Gimnázium új igazgatónője Ing. Mgr. Valkai Anett és helyettesnője Mgr. Csicsay Bernadett lett.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium
   • 421908201989 031-59129-00 - központ - sekretariát -11 - porta - vrátnica -12 - könyvelési részleg - úsek účtovníctva -17 - igazgatóhelyettes - zástupca riaditeľa -26 - személyzeti részleg - mzdové oddelenie -29 - gazdasági felelős - ekonómka -77 - igazgató - riaditeľ 031-552-2586 - iskolakonyha
   • Nám. sv. Štefana 1190/4 Dunajská Streda 92936 Slovakia
   • https://www.facebook.com/vamberygimi
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje